Tag Archives: Qt

New roadmap for Nemo project is here

Flattr this!

Two months ago I wrote about progress in Nemo project. I’ve constantly updated image on mmc card inside my Nokia N900 to monitor changes in the meantime. Today Jukka Eklund published his tweet regarding new roadmap for the project, so I decided to summarized what would happen in the future and what happened in the past in Nemo weekly releases since my last article.

Python Qt programování pro Maemo

Flattr this!

Tohle je stručný zápis jednoduchého postupu, jak začít s programováním pro Maemo v programovacím jazyce Python při použití meziplatformní knihovny Qt, tak jak jsem ho pochytil z různých zdrojů na síti. A vůbec to není tak, že by bylo zapotřebí stahovat velké img soubory s Maemo SDK, což jsem ale předtím zbytečně stejně udělal.

První věcí je instalace potřebných nástrojů na počítač:

  1. stáhnout a instalovat instalační balíček Pythonu, použít lze následující link http://python.org/download/releases/2.6.5/ 
  2. stáhnout a instalovat knihovny PyQt od Riverbank, které slouží pro volání funkcí knihovny Qt v jazyce Python.
  3. Pokud se tak nestalo s nějakou jinou aplikací (např. witter, barriosquare apod.), nainstalujte do vaší Nokie N900 z repositářů knihovny PyQt pomocí Správce aplikací.

Při stahování knihoven PyQt dejte pozor na navzájem kompatibilní verze mezi verzí jazyka Python a verzí PyQt, tak aby to běhalo na operačním systému Maemo. Podle stávajících informací pro Maemo existuje interpret pro Python 2.6, vyberte tedy odpovídající verzi knihovny PyQt (v době psaní článku je to verze PyQt 4.7).